Met meer dan 25 online titels en een miljoenenbereik, is Jacob & Haver de grootste online publisher binnen social media m.b.t. het maken, creëren en delen van eigen content. Met deze unieke content, en meerdere merken in haar portfolio, zijn zij verantwoordelijk voor veel van de dagelijkse viral content binnen Nederland. Onder meer voor titels als Make that the cat wise, Je had maar één taak & Ik reken het goed en het F*ck it list book!

 

Jacob & Haver is al 12 jaren een begrip én de nieuwe collectie - 2024 - vol Stationary is al weer gedrukt!back2school lijn 2019 

Onze back2school lijn 2019 


De pagina's van Jacob & Haver behoren tot de grootste en meest interactieve pagina's van Nederland. Een kleine selectie:


Boeken algemeen


Verder is het zo dat.... O, wacht. Wie leest er eigenlijk nog een homepage? Niemand toch? Oké, laat dan maar. 

 

Cameraland: